Tak över huvudet

Tak

Taket är kanske den viktigaste delen av hela husbygget. Följderna av att till exempel vatten rinner in eller att taket ger vika vid stora snömängder eller ger sig av vid en storm kan vara mycket stora. Det är därför av yttersta vikt att man är noggrann med att välja rätt typ av tak när man planerar sin byggnation.

Taket har en estetisk funktion också. Ett oskönt tak, vare sig det gäller material, färg eller kvalitet; skämmer resten av huset. Tack och lov finns det möjligheter att välja tak som fyller dessa båda viktiga funktioner! Förr i tiden var någon forma av trätak eller halmtak på huset vad man fick nöja sig med. Det hade dock en mängd uppenbara nackdelar; som brandrisk till exempel. Halmtaket hade fördelen att det kunde behålla fukten efter vattenbegjutning och alltså inte vara lika riskabelt vid brand.

De tre viktigaste materialen för tak idag är schingel, tegel och plåt. Av dessa material är tegel det i särklass dyraste, medan plåt blir billigast. Fördelen med det dyraste materialet är att det kanske har något längre hållbarhet än de två övriga.

Vad ska jag välja?

För många kanske tegeltak låter bäst, men faktum är att det idag har kommit fram modeller av plåt som gör att dessa tak kan väl mäta sig med tegel när det gäller såväl funktion som form och kvalitet. En uppenbar fördel med takplåt är att det går betydligt fortare att lägga än till exempel tegel. Om du går in på Falsat.se kan du få en uppfattning om hur ett modernt plåttak kan se ut och hur det skulle passa på ditt hus. Du får också få uppgifter om kostnaden för olika utföranden och storlekar; liksom vad som gäller om leveranser, leveranstrygghet och garantier. Är du händig kan du montera plåttaket själv.